Organizace dne

6:30 - 8:45
 • Spontánní činnosti dětí
 • Estetickovýchovné činnosti
 • Realizace plánovaných činností
 • Tvůrčí realizace nápadů dětí
 • Individuálně plánované činnosti
 • Upevňování výslovnosti dětí
 • Hygiena
 • Svačina
8:45 - 9:45
 • Řízené činnosti
 • Tělovýchovné chvilky a různé formy ranního cvičení
 • Hodnocení a vyprávění si o ranních činnostech
 • Individuální a skupinové řízené činnosti
 • Návrhy dětí na hry a činnosti na příští den
9:45 - 11:45
 • Příprava na pobyt venku
 • Individuální činnosti
 • Pobyt venku
11:45 - 14:15
 • Hygiena
 • Příprava na oběd a oběd
 • Literární chvilka
 • Odpočinek
 • Klidné činnosti při spánku dětí – nespavé děti
 • Zájmová činnost – výtvarná výchova, angličtina, legování
14:15 - 14:35
 • Hygiena a svačina
14:35 - 16:30
 • Tvořivé činnosti dětí
 • Individuálně plánovaná činnost, individuální přístup

Uspořádání dne je závazné pouze pro čas stanovený pro jídlo, pobyt venku a odpolední odpočinek. Ostatní činnosti učitelka přizpůsobuje zájmům dětí, zajímavým činnostem a konkrétním podmínkám na třídě.
 

 

Fotogalerie roku 2024