Aktuálně u nás

Letecké fotky školy

Letecké fotky školy

Čtěte více...
PUBLICITA ŠABLONY III.

PUBLICITA ŠABLONY III.

Čtěte více...

Co nás čeká?

BŘEZEN

Divadelní představení v MŠ. Návštěva v ZŠ Dr. M.Tyrše, Městské knihovny v Hlučíně a Muzea hraček v Ostravě. Jarní dílna a třídní schůzky. Termíny naleznete "Akce pro děti".

Čtěte více...

ÚNOR

Maškarní karneval v MŠ (dětem připravte jednoduchý kostým). Baletní představení ZUŠ Hlučín. Termíny naleznete "Akce pro děti".

Čtěte více...

Kdo jsme

Mateřská škola zahájila činnost v roce 1979.
Od roku 2003, kdy se škola stala příspěvkovou organizací dle zřizovací listiny, zní úplný název Mateřská škola Hlučín, Cihelní, příspěvková organizace.

Objekt školy se skládá ze 6 tříd s kapacitou 150 dětí, školní jídelny a prádelny. Činnost jídelny byla v rámci polocentralizace stravování ukončena k 31.12.2006. Od září 2007 je v provozu výdejna stravy včetně školní jídelny pro děti.

Od 1.února roku 2012 je otevřen zcela nový pavilon, financován z dotačního titulu EU a Města Hlučín.

Nachází se zde 2 nové třídy s kapacitou 50 dětí včetně vybavení a pomůcek.

A kdo jsem já?

Jsem Krteček, maskot této školky.

Jsem tady od doby, kdy se na naší ulici školka vybudovala. Zjevuji se pouze hodným dětem, pomáhám jim se všemi nástrahami učení a když jste někdy smutní, rozveselím Vás svým úsměvem.

Že jste mě ještě neviděli?

Fotogalerie roku 2024