Akce pro děti

 

 

Září
 • Divadelní představení "Pirátská školička" - div.Smíšek 16.9.2022 - dopoledne v MŠ
 • Malování u KD Hlučín "Evropský týden mobility" 16.9.2022 - dopoledne
Říjen
 • Projektový den pro děti v rámci Šablon III "Stavitel města" 10.10.2022 (IV.třída)
Listopad
 • Školička kouzel "Pohádkové kouzlení" 3.11.2022 - dopoledne v MŠ 
 • Koncert v ZUŠ Hlučín 16.11.2022 - dopoledne (IV.třída a VI.třída)
 • Vánoční fotografování 24.11.2022 (jen zájemci)  
Prosinec
 • Čertí den 5.12.2022 - dopoledne v MŠ 
 • Mikulášská nadílka 6.12.2022 - dopoledne v MŠ 
 • Muzeum Hlučín "Vánoční program s výstavou betlémů" 13.12.2022 - dopoledne (IV.třída a VI.třída)
 • Vánoce u stromečku s dárky 19.12.2022 - dopoledne v MŠ
 • Divadelní představení "Dva mrazíci" - div.Smíšek 20.12.2022 - dopoledne v MŠ
 • Vánoční koncert v ZŠ Hlučín - Rovniny 21.12.2022 - dopoledne (II.,III.,IV.,VI.třída)
   
Únor
 • Divadelní představení "Zvířátka a loupežníci" - div. Smíšek 17.2.2023 - dopoledne v MŠ
 • Maškarní karneval 23.2.2023 - dopoledne v MŠ (dětem připravte jednoduchý kostým)
Březen
 • Návštěva Městské knihovny v Hlučíně - dopoledne starší děti
 • Návštěva školáků v 1. a přípravné třídě ZŠ - dopoledne starší děti
 • Exkurze do Světa techniky v Dolní oblasti Vítkovic - dopoledne
 • Návštěva Muzea hraček v Ostravě - dopoledne (IV.třída)
Duben
 • Divadelní představení "Vodnická pohádka" - div. Smíšek 3.4.2023 - dopoledne v MŠ
 • Návštěva hasičské zbrojnice - dopoledne
 • Beseda s policií - dopoledne v MŠ
 • Projekt pro děti "canisterapie" - dopoledne v MŠ
 • Ukliďme Česko 14.4.2023 - dopoledne v MŠ
 • Program pro děti ke Dni Země u KD Hlučín 21.4.2023 - dopoledne
Květen
 • Fotografování dětí - dopoledne v MŠ
 • Divadelní představení "Výprava za medvědem" - div. Letadlo 18.5.2023 - dopoledne v MŠ
 • "Zpívánky" 24.5.2023 - dopoledne v MŠ
 • Sportovní hry ZŠ M.Tyrše 25.5.2023 - dopoledne starší děti
 • Exkurze do ZOO Ostrava - výukový program pro MŠ  - dopoledne IV.tř. a VI.tř.
Červen
 • Oslava Dne dětí - dopoledne v MŠ
 • Výlet dětí - dopoledne  ( II.,III.,IV.,VI.třída )  
 • Hledání pokladu - dopoledne v MŠ ( I.,V.třída )
 • IZS na Hlučínské štěrkovně - dopoledne
 • Rozloučení s předškoláky s programem - akce je pořádána za příznivého počasí pro děti a rodiče ze všech šesti tříd na zahradě naší MŠ - odpoledne

Akce jsou zabezpečovány finančně i organizačně Spolkem rodičů školka Cihelní a sponzory. Ceny div. představení činí 45,-Kč/dítě. Finančně nákladnější exkurze pro starší děti budou realizovány za finanční podpory a souhlasu zákonných zástupců dětí. Akce jsou orientační, datum některých akcí bude průběžně doplněno a během školního roku mohou být akce změněny.

 

Přehled akcí pro rodiče ve školním roce 2022/2023

Září
 • Společná schůzka Spolku rodičů škola Cihelní, Hlučín a ředitelky školy - v jídelně naší MŠ (informace ke školnímu roku 2022/2023)

Říjen

 • Podzimní dílna v MŠ pro rodiče s dětmi na jednotlivých třídách, vždy od 15.00 - do 16.30 hod. I.tř. 12.10.2022, II.tř.,III.tř.,IV.tř. 18.10.2022 a V.tř.,VI.tř. 19.10.2022
Březen
 • Třídní schůzky s ukázkou přímé práce s dětmi
Květen
 • Zápis nových dětí do MŠ pro školní rok 2023/2024 se uskuteční ve středu 3.5.2023 od 9.00-15.00 hod.
 • Den matek - vystoupení dětí, odpoledne v jednotlivých třídách vždy v 15.00 hod.
Červen
 • Rozloučení se školáky s programem - akce je pořádána za příznivého počasí pro děti a rodiče ze všech šesti tříd na zahradě naší MŠ - odpoledne

 

Sdílejte na facebooku

Fotogalerie roku 2023