ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-2022

Termín zápisu: od 3. května 2021 do 7. května 2021

Čas: 9:00 - 15:00 hodin.

Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v mateřské škole.

Dokumenty, které je nutno doložit:

"Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání"

"Poučení účastníka řízení-seznámení s kritérií"

"Evidenční list potvrzený lékařem o pravidelném očkování dítěte"

"Kopie rodného listu dítěte"

 Dokumenty naleznete na webových stránkách MŠ v sekci "Dokumenty ke stažení"

Podání žádosti:

do datové schránky školy

e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email!!!)

poštou

osobní podání do schránky, která bude v období zápisu viditelně označena (vchod u kotelny "rampa")

 

Radka Josefusová

ředitelka MŠ Hlučín, Cihelní, příspěvková organizace

 

 

Sdílejte na facebooku

Fotogalerie roku 2021