Aktuálně u nás

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-2022

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-2022

Čtěte více...
UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

Pokud se v rodině vyskytuje onemocnění COVID-19 (matka, otec, sourozenci, prarodiče žíjící ve společné domácnosti), karanténa se vztahuje rovněž na Vaše dítě. Je Vaší povinností neprodleně dítě odhlásit z docházky v MŠ. Zabráníte tímto šíření nákazy. Zjištěním porušení karantény bude ředitelka MŠ neprodleně informovat KHS.

Čtěte více...

Co nás čeká?

ODKAZY A MATERIÁLY PRO DISTANČNÍ VÝUKU

Čtěte více...

BŘEZEN - UZAVŘENÍ MŠ

Vážení rodiče, dle nařízení vlády bude mateřská škola uzavřena od 1.3.2021 do 21.3.2021.

Čtěte více...

Kdo jsme

Mateřská škola zahájila činnost v roce 1979.
Od roku 2003, kdy se škola stala příspěvkovou organizací dle zřizovací listiny, zní úplný název Mateřská škola Hlučín, Cihelní, příspěvková organizace.

Objekt školy se skládá ze 6 tříd s kapacitou 150 dětí, školní jídelny a prádelny. Činnost jídelny byla v rámci polocentralizace stravování ukončena k 31.12.2006. Od září 2007 je v provozu výdejna stravy včetně školní jídelny pro děti.

Od 1.února roku 2012 je otevřen zcela nový pavilon, financován z dotačního titulu EU a Města Hlučín.

Nachází se zde 2 nové třídy s kapacitou 50 dětí včetně vybavení a pomůcek.

A kdo jsem já?

Jsem Krteček, maskot této školky.

Jsem tady od doby, kdy se na naší ulici školka vybudovala. Zjevuji se pouze hodným dětem, pomáhám jim se všemi nástrahami učení a když jste někdy smutní, rozveselím Vás svým úsměvem.

Že jste mě ještě neviděli?

Fotogalerie roku 2021