Aktuálně u nás

Co přinesu do MŠ

Co přinesu do MŠ

Čtěte více...
OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ

Oznamujeme, že Mateřská škola Hlučín - Cihelní, přísp.organizace bude v době hlavních prázdnin od 2.7.2018 - 5.8.2018 uzavřena. V době od 2.7.2018 do 20.7.2018 je zajištěn provoz v náhradní MŠ Hlučín-Bobrovníky. V době od 23.7.2018 do 5.8.2018 budou všechny MŠ uzavřeny.

Čtěte více...

Co nás čeká?

Kdo jsme

Mateřská škola zahájila činnost v roce 1979.
Od roku 2003, kdy se škola stala příspěvkovou organizací dle zřizovací listiny, zní úplný název Mateřská škola Hlučín, Cihelní, příspěvková organizace.

Objekt školy se skládá ze 6 tříd s kapacitou 150 dětí, školní jídelny a prádelny. Činnost jídelny byla v rámci polocentralizace stravování ukončena k 31.12.2006. Od září 2007 je v provozu výdejna stravy včetně školní jídelny pro děti.

Od 1.února roku 2012 je otevřen zcela nový pavilon, financován z dotačního titulu EU a Města Hlučín.

Nachází se zde 2 nové třídy s kapacitou 50 dětí včetně vybavení a pomůcek.

A kdo jsem já?

Jsem Krteček, maskot této školky.

Jsem tady od doby, kdy se na naší ulici školka vybudovala. Zjevuji se pouze hodným dětem, pomáhám jim se všemi nástrahami učení a když jste někdy smutní, rozveselím Vás svým úsměvem.

Že jste mě ještě neviděli?

Fotogalerie roku 2018