Aktuálně u nás

Evidenční čísla přijatých dětí pro školní rok 2016/2017

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si vyzvedněte v kanceláři mateřské školy v týdnu od 2.5.- 6.5.2016 od 8.00-16.00 hod.

Čtěte více...
Letecké fotky školy

Letecké fotky školy

Čtěte více...

Co nás čeká?

Červen

Proběhne oslava Dne dětí, divadelní představení v mš "Pohádkové cestování", starší děti pojedou na výlet a mladší děti budou hledat poklad. Budoucí školáci navštíví MěÚ v Hlučíně. K závěru školního roku se uskuteční "Rozloučení s předškoláky". Termíny naleznete v AKCÍCH PRO DĚTI...

Čtěte více...

Kdo jsme

Mateřská škola zahájila činnost v roce 1979.
Od roku 2003, kdy se škola stala příspěvkovou organizací dle zřizovací listiny, zní úplný název Mateřská škola Hlučín, Cihelní, příspěvková organizace.

Objekt školy se skládá ze 6 tříd s kapacitou 150 dětí, školní jídelny a prádelny. Činnost jídelny byla v rámci polocentralizace stravování ukončena k 31.12.2006. Od září 2007 je v provozu výdejna stravy včetně školní jídelny pro děti.

Od 1.února roku 2012 je otevřen zcela nový pavilon, financován z dotačního titulu EU a Města Hlučín.

Nachází se zde 2 nové třídy s kapacitou 50 dětí včetně vybavení a pomůcek.

A kdo jsem já?

Jsem Krteček, maskot této školky.

Jsem tady od doby, kdy se na naší ulici školka vybudovala. Zjevuji se pouze hodným dětem, pomáhám jim se všemi nástrahami učení a když jste někdy smutní, rozveselím Vás svým úsměvem.

Že jste mě ještě neviděli?

Fotogalerie roku 2015