MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - UZAVŘENÍ MŠ

Vláda vyhlásila nouzový stav a proto zřizovatel naší MŠ město Hlučín rozhodl o uzavření MŠ od pondělí 16.3.2020 do odvolání.

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon č. 258/2000 Sb."), nařizuje postuptem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

Vláda vyhlásila nouzový stav a proto zřizovatel naší MŠ město Hlučín rozhodl o uzavření MŠ od pondělí 16.3.2020 do odvolání.
 

Sdílejte na facebooku

Fotogalerie roku 2020