Zápis pro školní rok 2019/2020

Ve čtvrtek 2.5. 2019 v době od 9.00-15.00 hod. proběhne zápis dětí do mateřské školy.

Na zápis s sebou vezměte:

U zápisu musí být lékařem potvrzeno, na evidenčním listu, že je dítě řádně očkováno !!!

Formuláře "Evidenční list dítěte" a "Žádost o přijetí dítěte do MŠ" jsou umístěny na našich webových stránkách nebo od 3.4.2019 k vyzvednutí v MŠ.

Upozornění: Zákonní zástupci dětí, kteří se v uplynulém školním roce dostavili k zápisu a jejichž žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nebylo vyhověno, se musí k zápisu pro školní rok 2019/2020 dostavit opět znovu!

Pro děti, které do 31.8.2019 dovrší 5 let, je předškolní vzdělávání povinné !!!

Kritéria, podle kterých se řídí ředitelka školy při přijímání dětí v dané posloupnosti:

Sdílejte na facebooku

Fotogalerie roku 2019